SHİNKO'ya Nasıl Gelirim
İNSAN ODAKLI

YÖNETİM ANLAYIŞI

2014 yılında İstanbul’da kurulan Shinko, plastik enjeksiyon kalıplarının tasarımını ve imalatını 30 yılı aşkın tecrübeye sahip ekibiyle profesyonel ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.
Çalışanlarımızın görevlerini başarılı bir şekilde yürütmeleri için fırsatlar oluşturarak verimliliklerini arttırmak temel yaklaşımımızdır.
 
Şirketimizde; Çalışanlarımızın, verdiğimiz eğitimlerle, kendilerini geliştirme ve hedefler koyarak üst görevlere yükselme istekleri dikkate alınarak kariyer planlaması yapmaktayız.
 
Amacımız, kariyer planlaması ile hem çalışanlarımızın motivasyonlarını arttırmak hem de şirket hedeflerimizi gerçekleştirmektir.
 
İşini seven, gelişime açık, teknolojiyi takip eden, müşteri odaklı, sosyal sorumluluğa duyarlı, ekip çalışmasına yatkın çalışan profilimiz ile insan kaynaklarımızı sürekli geliştirmekteyiz.
 
 
İnsan Kaynakları

FELSEFEMİZ

Hedeflere ulaşmak ve başarılı olmak için en önemli kaynak insandır. Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmesini sağlayacak zeminler oluşturup, istekli ve başarılı çalışanlar yetiştirerek insan kaynaklarını güçlü tutmak temel felsefemizdir.
 
Politikamız; Eğitimli, başarılı, yenilikçi, mutlu çalışanlar ile başarıya ulaşmak ve müşterilerimizin uzun vadede memnuniyetini kazanmaya yöneliktir.
 
SEÇME VE

YERLEŞTİRME

Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel amacı, Shinko ailesine başarı potansiyeli yüksek, kendini sürekli geliştiren, ekip çalışmasına yatkın, paylaşımcı, dürüst, işini seven ve Shinko değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişiler kazandırmaktır.
 
Hedefimiz; Shinko kültürüne uyumlu, açık pozisyonlarımızın gerektirdiği yetkinliklere sahip, yenilik ve gelişime açık insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Burada temel ilke hiçbir ayırım ve ayrıcalık yapmadan işin gerektirdiği yeterliliklere sahip kişilere fırsat eşitliği sağlamaktır.
 
Talepler doğrultusunda Shinko web sitesi ve kariyer portalları üzerinden gelen başvurulardan oluşturduğumuz aday havuzunda uygun olabilecek adayların, yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğu, insan kaynakları ve ilgili bölüm tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilir ve iş teklifi yapılır.
 
EĞİTİM VE

SÜREKLİ GELİŞİM SİSTEMİ

İşe yerleştirme süreci tamamlanan adayımız ilk gün oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Oryantasyon eğitiminde şirket tanıtımımız, politikalarımız, vizyon, misyon, hedeflerimiz, çalışma kurallarımız ve görev tanımı ile alakalı eğitimler verilir. 
 
Plan dahilinde, işbaşı ve diğer eğitimler ile görev alacakları pozisyonun gereklerine uygun mesleki bilgi edinmesi sağlanır ve görevini en iyi şekilde yapabilecek seviye hedeflenir. 
 
Şirket bünyesinde veya dış eğitim firmalarından sağlayacağımız eğitim, kurs, seminer, fuar ziyaretleri vb. olanaklar ile çalışanlarımızın kariyer gelişimleri sürekli desteklenir.
  • Tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve eğitimlere tabi tutmak 
  • İş sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak ve minimize etmek
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürümüzü Sürekli İyileştirmek
  • Üretimimizi ‘0’ iş kazası ve ‘0’ hastalıkla gerçekleştirmek
  • Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak 
 
İŞ SAĞLIĞI VE

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

FRANKFURT

FRA

İSTANBUL

IST

NEW YORK

NYC