SHİNKO'ya Nasıl Gelirim
ÜRETİMİN KALİTELİ STANDARTLARI

FİKİRLERİNİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN BURADAYIZ

Üretimimizin her aşamasında yeni nesil teknolojiyi takip ederek, doğru ve kaliteli hizmeti müşterilerimizle buluşturuyoruz. Her geçen gün büyüyen iş gücümüz ve üretim kapasitemizle yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.
ERP ÜRETİMDEN VERİ TOPLAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

PERFORMANS ARTIŞI
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi enerjiyi, malzemeyi en önemlisi bilgiyi, şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanacağımız konusunda yardımcı olur. Dünyada kabul görmüş endüstri standartlarını, eniyileme ve planlama algoritmalarını içeren yöntem ve çözümler sunar.

MALİYETLERİN AZALTILMASI, KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ
Bilgisayara dayalı ERP uygulamaları, maliyetlerin azaltılması, üretim ve pazarlama yeteneğinin yapılandırılması ve müşteriye sunulan hizmet ve ürün kalitelerinin yükseltilmesini destekler.

VERİMLİLİK
İş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesi, yenilik yapma, kaynakların daha etkin kullanılması şansını verir. Bilişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması verimlilik artışı sağlar.

BÜTÜNLEŞİK İŞ SÜREÇLERİ VE KARAR DESTEK İŞLEVLERİ
ERP sistemleriyle çeşitli iş süreçleri arasında bütünleşme gerçekleştirilir, yöneticiler doğru bilgiye istenen zamanda erişir, sistemin sunduğu analitik raporlar ışığında, daha sağlıklı kararlar alınır.

GELECEĞE YATIRIM VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE
Günümüzde ürün, süreç ve hizmette yenilikçi düşünce (inovasyon) peşinde koşulmaktadır. e-iş kavramı, artık ulusal ve uluslararası iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası olmuştur. e-iş kavramının merkezinde, iş süreçlerini eniyileyen, işlemlerin hızını arttıran ERP uygulamaları yer almaktadır. ERP uygulamaları, iş ortaklarını İnternet ortamında bir araya getiren İşbirliği Uygulamalarına geçiş sürecinin ilk basamağıdır.

FRANKFURT

FRA

İSTANBUL

IST

NEW YORK

NYC